Heathen Gods  Index  Previous  Next 


Tacitus: Annals Book 15 [40]

40. At last, after five days, an end was put to the conflagration at the foot of the Esquiline hill, by the destruction of all buildings on a vast space, so that the violence of the fire was met by clear ground and an open sky. But before people had laid aside their fears, the flames returned, with no less fury this second time, and especially in the spacious districts of the city. Consequently, though there was less loss of life, the temples of the gods, and the porticoes which were devoted to enjoyment, fell in a yet more widespread ruin. And to this conflagration there attached the greater infamy because it broke out on the Aemilian property of Tigellinus, and it seemed that Nero was aiming at the glory of founding a new city and calling it by his name. Rome, indeed, is divided into fourteen districts, four of which remained uninjured, three were levelled to the ground, while in the other seven were left only a few shattered, half-burnt relics of houses.   40. Sexto demum die apud imas Esquilias finis incendio factus, prorutis per immensum aedificiis, ut continuae violentiae campus et velut vacuum caelum occurreret. necdum pos[i]t[us] metus aut redierat [p]lebi s[pes]: rursum grassatus ignis, patulis magis urbis locis; eoque strages hominum minor: delubra deum et porticus amoenitati dicatae latius procidere. plusque infamiae id incendium habuit, quia praediis Tigellini Aemilianis proruperat videbaturque Nero condendae urbis novae et cognomento suo appellandae gloriam quaerere. quippe in regiones quattuordecim Romam dividitur, quarum quattuor integrae manebant, tres solo tenus deiectae, septem reliquis pauca tectorum vestigia supererant, lacera et semusta.
41. It would not be easy to enter into a computation of the private mansions, the blocks of tenements, and of the temples, which were lost. Those with the oldest ceremonial, as that dedicated by Servius Tullius to Luna, the great altar and shrine raised by the Arcadian Evander to the visibly appearing Hercules, the temple of Jupiter the Stayer, which was vowed by Romulus, Numa's royal palace, and the sanctuary of Vesta, with the tutelary deities of the Roman people, were burnt. So too were the riches acquired by our many victories, various beauties of Greek art, then again the ancient and genuine historical monuments of men of genius, and, notwithstanding the striking splendour of the restored city, old men will remember many things which could not be replaced. Some persons observed that the beginning of this conflagration was on the 19th of July, the day on which the Senones captured and fired Rome. Others have pushed a curious inquiry so far as to reduce the interval between these two conflagrations into equal numbers of years, months, and days.   41. Domum et insularum et templorum, quae amissa sunt, numerum inire haud promptum fuerit; sed vetustissima religione, quod Servius Tullius Lunae, et magna ara fanumque, quae praesenti Herculi Arcas Evander sacraverat, aedesque Statoris Iovis vota Romulo Numaeque regia et delubrum Vestae cum penatibus populi Romani exusta; iam opes tot victoriis quaesitae et Graecarum artium decora, exim monumenta ingeniorum antiqua et incorrupta, [ut] quamvis in tanta resurgentis urbis pulchritudine multa seniores meminerint, quae reparari nequibant. fuere qui adnotarent XIIII Kal. Sextiles principium incendii huius ortum, quo et Seneones captam urbem inflammaverint. alii eo usque cura progressi sunt, ut totidem annos, mensesque et dies inter utraque incendia numer[ar]ent.
42. Nero meanwhile availed himself of his country's desolation, and erected a mansion in which the jewels and gold, long familiar objects, quite vulgarised by our extravagance, were not so marvellous as the fields and lakes, with woods on one side to resemble a wilderness, and, on the other, open spaces and extensive views. The directors and contrivers of the work were Severus and Celer, who had the genius and the audacity to attempt by art even what nature had refused, and to fool away an emperor's resources. They had actually undertaken to sink a navigable canal from the lake Avernus to the mouths of the Tiber along a barren shore or through the face of hills, where one meets with no moisture which could supply water, except the Pomptine marshes. The rest of the country is broken rock and perfectly dry. Even if it could be cut through, the labour would be intolerable, and there would be no adequate result. Nero, however, with his love of the impossible, endeavoured to dig through the nearest hills to Avernus, and there still remain the traces of his disappointed hope.   42. Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu vulgata, quam arva et stagna et in modum solitudinem hinc silvae, inde aperta spatia et prospetus, magistris et machinatoribus Severo et Celere, quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem temptare et viribus principis inludere. namque ab lacu Averno navigabilem fossam usque ad ostia Tibernia depressuros promiserant squalenti litore aut per montes adversos. neque enim aliud umidum gignendis aquis occirrit quam Pomptinae paludes: cetera abrupta aut arentia, ac si perrumpi possent, intolerandus labor nec satis causae. Nero tamen, ut erat incredibilium cupitor, effodere proxima Averno iuga conisus est, manentque vestigia inritae spei.
43. Of Rome meanwhile, so much as was left unoccupied by his mansion, was not built up, as it had been after its burning by the Gauls, without any regularity or in any fashion, but with rows of streets according to measurement, with broad thoroughfares, with a restriction on the height of houses, with open spaces, and the further addition of colonnades, as a protection to the frontage of the blocks of tenements. These colonnades Nero promised to erect at his own expense, and to hand over the open spaces, when cleared of the debris, to the ground landlords. He also offered rewards proportioned to each person's position and property, and prescribed a period within which they were to obtain them on the completion of so many houses or blocks of building. He fixed on the marshes of Ostia for the reception of the rubbish, and arranged that the ships which had brought up corn by the Tiber, should sail down the river with cargoes of this rubbish. The buildings themselves, to a certain height, were to be solidly constructed, without wooden beams, of stone from Gabii or Alba, that material being impervious to fire. And to provide that the water which individual license had illegally appropriated, might flow in greater abundance in several places for the public use, officers were appointed, and everyone was to have in the open court the means of stopping a fire. Every building, too, was to be enclosed by its own proper wall, not by one common to others. These changes which were liked for their utility, also added beauty to the new city. Some, however, thought that its old arrangement had been more conducive to health, inasmuch as the narrow streets with the elevation of the roofs were not equally penetrated by the sun's heat, while now the open space, unsheltered by any shade, was scorched by a fiercer glow.   43. Ceterum urbis quae domui supererant non, ut post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed dimensis vicorum ordinibus et latis viarum spatiis cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent. eas proticus Nero sua pecunia exstructurum purgatasque areas dominis traditurum pollicitus est. addidit praemia pro cuiusque ordine et rei familiaris copiis, finivitque tempus, intra quod effectis domibus aut insulis apiscerentur. ruderi accipiendo Ostienses paludes destinabat, utique naves, quae frumentum Tiberi subvecta[v]issent, onustae rudere decurrerent, aedificiaque ipsa certa sui parte sine trabibus saxo Gabino Albanove solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est; iam aqua privatorum licentia intercepta quo largior et pluribus locis in publicum flueret, custodes; et subsidia reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet; nec communione parietum, sed propriis quaeque muris ambirentur. ea ex utilitate accepta decorem quoque novae urbi attulere. erant tamen qui crederent veterem illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustiae itinerum et altitudo tectorum non perinde solis vapore perrumperentur: at nunc patulam latitudinem et nulla umbra defensam graviore aestu ardescere.
44. Such indeed were the precautions of human wisdom. The next thing was to seek means of propitiating the gods, and recourse was had to the Sibylline books, by the direction of which prayers were offered to Vulcanus, Ceres, and Proserpina. Juno, too, was entreated by the matrons, first, in the Capitol, then on the nearest part of the coast, whence water was procured to sprinkle the fane and image of the goddess. And there were sacred banquets and nightly vigils celebrated by married women. But all human efforts, all the lavish gifts of the emperor, and the propitiations of the gods, did not banish the sinister belief that the conflagration was the result of an order. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judaea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their centre and become popular. Accordingly, an arrest was first made of all who pleaded guilty; then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city, as of hatred against mankind. Mockery of every sort was added to their deaths. Covered with the skins of beasts, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt, to serve as a nightly illumination, when daylight had expired. Nero offered his gardens for the spectacle, and was exhibiting a show in the circus, while he mingled with the people in the dress of a charioteer or stood aloft on a car. Hence, even for criminals who deserved extreme and exemplary punishment, there arose a feeling of compassion; for it was not, as it seemed, for the public good, but to glut one man's cruelty, that they were being destroyed.   44. Et haec quidem humanis consiliis providebantur. mox petita [a] dis piacula aditique Sibyllae libri, ex quibus supplicatum Volcano et Cereri Proserpinaeque, ac propitiata Iuno per matronas, primum in Capitolio, deinde apud proximum mare, unde hausta aqua templum et simulacrum deae perspersum est; et sellisternia ac pervigilia celebravere feminae, quibus mariti erant.     Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat. auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi [aut flammandi atque], ubi defecisset dies, in usu[m] nocturni luminis urerentur. hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. unde quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur.
45. Meanwhile Italy was thoroughly exhausted by contributions of money, the provinces were ruined, as also the allied nations and the free states, as they were called. Even the gods fell victims to the plunder; for the temples in Rome were despoiled and the gold carried off, which, for a triumph or a vow, the Roman people in every age had consecrated in their prosperity or their alarm. Throughout Asia and Achaia not only votive gifts, but the images of deities were seized, Acratus and Secundus Carinas having been sent into those provinces. The first was a freedman ready for any wickedness; the latter, as far as speech went, was thoroughly trained in Greek learning, but he had not imbued his heart with sound principles. Seneca, it was said, to avert from himself the obloquy of sacrilege, begged for the seclusion of a remote rural retreat, and, when it was refused, feigning ill health, as though he had a nervous ailment, would not quit his chamber. According to some writers, poison was prepared for him at Nero's command by his own freedman, whose name was Cleonicus. This Seneca avoided through the freedman's disclosure, or his own apprehension, while he used to support life on the very simple diet of wild fruits, with water from a running stream when thirst prompted.   45. Interea conferendis pecuniis pervastata Italia, provinciae eversae sociique populi et quae civitatium liberae vocantur. inque eam praedam etiam dii cessere, spoliatis in urbe templis egestoque auro, quod triumphis, quod votis omnis populi Romani aetas prospere aut in metu sacraverat. enimvero per Asiam atque Achaiam non dona tantum, sed simulacra numinum abripiebatur, missis in eas provincias Acrato et Secundo Carrinate. ille libertus cuicumque flagitio promptus, hic Graeca doctrina ore tenus exercitus animum bonis artibus non imbuerat. ferebatur Seneca, quo invidiam sacrilegii a semet averteret, longinqui ruris secessum oravisse, et postquam non concedebatur, ficta valetudine, quasi aeger nervis, cubiculum non egressus. tradidere quidam venenum ei per libertum ipsius, cui nomen Cleonicus, paratum iussu Neronis vitatumque a Seneca proditione liberti seu propria formidine, dum per simplice[m] victu[m] et agrestibus pomis, ac si sitis admoneret, profluente aqua vitam tolerat.
46. During the same time some gladiators in the town of Praeneste, who attempted to break loose, were put down by a military guard stationed on the spot to watch them, and the people, ever desirous and yet fearful of change, began at once to talk of Spartacus, and of bygone calamities. Soon afterwards, tidings of a naval disaster was received, but not from war, for never had there been so profound a peace. Nero, however, had ordered the fleet to return to Campania on a fixed day, without making any allowance for the dangers of the sea. Consequently the pilots, in spite of the fury of the waves, started from Formiae, and while they were struggling to double the promontory of Misenum, they were dashed by a violent south-west wind on the shores of Cumae, and lost, in all directions, a number of their triremes with some smaller vessels.   46. Per idem tempus gladiatores apud oppidum Praeneste temptata eruptione praesidio militis, qui custos adesset, coerciti sunt, iam Spartacum et vetera mala rumoribus ferente populo, ut est novarum rerum cupiens pavidusque. nec multo post clades rei navalis accipitur, non bello (quippe haud alias tam immota pax), sed certum ad diem in Campaniam redire classem Nero iusserat, non exceptis maris casibus. ergo gubernatores, quamvis saeviente pelago, a Formiis movere; et gravi Africo, dum promunturium Miseni superare contendunt, Cumanis litoribus impacti triremium pleraasque et minora navigia passim amiserunt.
47. At the close of the year people talked much about prodigies, presaging impending evils. Never were lightning flashes more frequent, and a comet too appeared, for which Nero always made propitiation with noble blood. Human and other births with two heads were exposed to public view, or were discovered in those sacrifices in which it is usual to immolate victims in a pregnant condition. And in the district of Placentia, close to the road, a calf was born with its head attached to its leg. Then followed an explanation of the diviners, that another head was preparing for the world, which however would be neither mighty nor hidden, as its growth had been checked in the womb, and it had been born by the wayside.   47. Fine anni vulgantur prodigia imminentium malorum nuntia: vis fulgurum non alias crebrior, et sidus cometes, sanguine inlustri semper [Neroni] expiatum; bicipites hominum aliorumve animalium partus abiecti in publicum aut in sacrificiis, quibus gravidas hostias immolare mos est, reperti. et in agro Placentino viam propter natus vitulus, cui caput in crure esset; secutaque haruspicum interpretatio, parari rerum humanarum aliud caput, sed non fore validum neque occultum, quin in utero repressum aut iter iuxta editum sit.
48. Silius Nerva and Atticus Vestinus then entered on the consulship, and now a conspiracy was planned, and at once became formidable, for which senators, knights, soldiers, even women, had given their names with eager rivalry, out of hatred of Nero as well as a liking for Caius Piso. A descendant of the Calpurnian house, and embracing in his connections through his father's noble rank many illustrious families, Piso had a splendid reputation with the people from his virtue or semblance of virtue. His eloquence he exercised in the defence of fellow-citizens, his generosity towards friends, while even for strangers he had a courteous address and demeanour. He had, too, the fortuitous advantages of tall stature and a handsome face. But solidity of character and moderation in pleasure were wholly alien to him. He indulged in laxity, in display, and occasionally in excess. This suited the taste of that numerous class who, when the attractions of vice are so powerful, do not wish for strictness or special severity on the throne.   48. Ineunt deinde consulatum Silius Nerva et Atticus Vestinus, coepta simul et aucta coniuratione, in quam certatim nomina dederant senatores eques miles, feminae etiam, cum odio Neronis, tum favore in C. Pisonem. is Calpurnio genere ortus ac multas insignesque familias paterna nobilitate complexus, claro apud vulgum rumore erat per virtutem aut species virtutibus similes. namque facundiam tuendis civibus exercebat, largitionem adversum amicos, et ignotis quoque comi sermone et congressu; aderant etiam fortuita, corpus procerum, decora facies; sed procul gravitas morum aut vuloptatum persimonia: levitati ac magnificentiae et aliquando luxu indulgebat. idque pluribus probabatur, qui in tanta vitiorum dulcedine summum imperium non restrictum nec praeseverum volunt.
49. The origin of the conspiracy was not in Piso's personal ambition. But I could not easily narrate who first planned it, or whose prompting inspired a scheme into which so many entered. That the leading spirits were Subrius Flavus, tribune of a praetorian cohort, and Sulpicius Asper, a centurion, was proved by the fearlessness of their death. Lucanus Annaeus, too, and Plautius Lateranus, imported into it an intensely keen resentment. Lucanus had the stimulus of personal motives, for Nero tried to disparage the fame of his poems and, with the foolish vanity of a rival, had forbidden him to publish them. As for Lateranus, a consul-elect, it was no wrong, but love of the State which linked him with the others. Flavius Scaevinus and Afranius Quintianus, on the other hand, both of senatorian rank, contrary to what was expected of them, undertook the beginning of this daring crime. Scaevinus, indeed, had enfeebled his mind by excess, and his life, accordingly, was one of sleepy languor. Quintianus, infamous for his effeminate vice, had been satirised by Nero in a lampoon, and was bent on avenging the insult.   49. Initium coniurationi non a cupidine ipsius fuit; nec tamen facile memoraverim, qui primus auctor, cuius instinctu concitum sit quod tam multi sumpserunt. promptissimos Subrium Flavum tribunum praetoriae cohortis et Sulpicium Asprum centurionem extitisse constantia exitus docuit. et Lucanus Annaeus Plautiusque Lateranus [consul designatus] vivida odia intulere. Lucanum propriae causae accendebant, quod famam carminum eius premebat Nero prohibueratque ostentare, vanu adsimulatione: Lateranum consulem designatum nulla iniuria, sed amor rei publicae sociavit. at Flavius Scaevinus et Afranius Quintianus, uterque senatorii ordinis, contra famam sui principium tanti facinoris capessivere: nam Scaevino dissoluta luxu menes et proinde vita somno languida; Quintianus mollitia corporis infamis et a Nerone probroso carmine diffamatus contumeliam ultum ibat.


Next: Book 15 [50]